10 ottobre 2020 ore 20 – seduta n. 16 in presenza

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 20.00 del giorno 10.10.2020, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni 
2. Interrogazioni – Interpellanze
3. Presa d'atto verbale n. 12 dd. 2.9.2020
4. Festeggiamenti di San Martino
5. Mozione - Proposta per una nuova organizzazione della mobilità sul Carso
6. Mozione – Nuova installazione del parafulmine sul campanile della chiesa parrocchiale di Santa Croce

Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1. okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 8.10.2020 ob 20.00. uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečih točk:

1. Sporočila 
2. Vprašanja in interpelacije
3. Sprejem zapisnika št. 12 z dne 2.9.2020
4. Praznovanje sv. Martina
5. Resolucija - Predlog za novo preureditev mobilnosti na Krasu 6. Resolucija - Ponovna postavitev strelovoda na zvoniku kriške farne cerkve