14 settembre 2023 ore 19.00

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa
(Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.00
del giorno 14.9.2023, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco,
per trattare il seguente ordine del giorno:

  1. Incontro con l’Assessore alle Politiche sociali Massimo Tognolli
  2. Comunicazioni
  3. Interrogazioni – interpellanze
  4. Presa d’atto verbali n. 18 dd. 10.8.2023 e n. 19 dd. 30.8.2023

Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 14.9.2023 ob 19.00
uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

  1. Srečanje z odbornikom za socialne zadeve Massimom Tognollijem
  2. Sporočila
  3. Vprašanja in interpelacije
  4. Sprejem zapisnikov št. 18 z dne 10.8.2023 in št. 19 z dne 30.8.2023