15 ottobre 2020 ore 20 – seduta n. 17 in presenza

il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 20.00 del giorno 15.10.2020, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del giorno:

  1. Comunicazioni
  2. Interrogazioni – Interpellanze
  3. Festeggiamenti di San Martino
  4. Delibera – Acquisto 4 corone d’alloro – impegno spesa

La Commissione Attività culturali, educative e ricreative, sport, tempo libero, turismo si riunisce alle ore 19.30.
Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1. okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 15.10.2020ob 20.00. uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečih točk:

  1. Sporočila
  2. Vprašanja in interpelacije
  3. Praznovanje sv. Martina
  4. Sklep – Nakup 4 vencev – obveza stroškov

Komisija za kulturne, vzgojne in rekreativne dejavnosti, šport, prosti čas in turizem se sestane ob 19.30.