2 marzo 2023 ore 19.30

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è
convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.30 del giorno 2.3.2023, nella
sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del
giorno:

  1. Comunicazioni
  2. Interrogazioni – interpellanze
  3. Delibera – sabati ecologici
  4. Delibera – collaborazione con la S.S. Vesna e Circolo filodrammatico sloveno –
    SDD Jaka Štoka – impegno spesa

Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 2.3.2023 ob 19.00 uri
na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

  1. Sporočila
  2. Vprašanja in interpelacije
  3. Sklep – ekološke sobote
  4. Sklep – sodelovanje s ŠD Vesna in SDD Jaka Štoka – obveza stroškov