27 ottobre 2022 ore 19.15

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è
convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.15 del giorno 27.10.2022, nella
sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del
giorno:

 1. Comunicazioni
 2. Interrogazioni – interpellanze
 3. Presa d’atto verbali n. 18 dd. 23.06.2022 e n. 19 dd. 7.07.2022
 4. Delibera – utilizzo sede e giardino circoscrizionale in data 11.11.2022
 5. Mozione – verde / zone di interesse turistico da pulire [.pdf]

La commissione attività culturali, educative e ricreative, sport, tempo libero e turismo
è convocata alle ore 19.00.


Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet

 1. okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 27 .10. 2022 ob
  19.15 uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega
  reda.
 2. Sporočila
 3. Vprašanja in interpelacije
 4. Sprejem zapisnika št. 16 z dne 30.5.2022 in št. 17 z dne 16.6.2022
 5. Sklep – uporaba sedeža in dvorišča dne 11.11.2022
 6. Resolucija – zelenje / turistično zanimiva področja potrebna čiščenja

Komisija za kulturne, vzgojne in rekreativne dejavnosti, šport, prosti čas in turizem
se sestane ob 19.00.