5 ottobre 2023 ore 19.00

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa
(Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.00
del giorno 5.10.2023
, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco,
per trattare il seguente ordine del giorno:

  1. Comunicazioni
  2. Interrogazioni – interpellanze
  3. Mozione – Struttura cimiteriale di Prosecco/Prosek [.pdf]
  4. Mozione – richiesta sopralluogo nell’ex casa di riposo “Don Marzari” [.pdf]

Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 5.10.2023 ob 19.00
uri
na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

  1. Sporočila
  2. Vprašanja in interpelacije
  3. Mozione – Pokopališče na Proseku
  4. Resolucija – prošnja za ogled bivšega doma upokojencev “Don Marzari”