6 aprile 2023 ore 19.00

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è
convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.00 del giorno 6.4.2023, nella
sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del
giorno:

 1. Comunicazioni
 2. Interrogazioni – interpellanze
 3. Presa d’atto verbale n. 7 dd. 16.3.2023
 4. Costruzione edificio unifamiliare C.C. Prosecco p.c.n. 1470/4 – Richiedente
  Morena Zumin – parere
 5. Mozione – Avvio lavori progetto già finanziato per la ciclabile del Carso [.pdf]
 6. Mozione – Interventi di moderazione del traffico e della velocità [.pdf]

La Commissione Urbanistica e traffico, lavori pubblici, verde pubblico e agricoltura si
riunisce alle ore 18.45.


Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 6.4.2023 ob 19.00 uri
na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

 1. Sporočila
 2. Vprašanja in interpelacije
 3. Sprejem zapisnika št. 7 z dne 16.3.2023
 4. Načrt – Gradnja enostanovanjske stavbe – K.O. Prosek k.p. 1470/4 –
  Prosilka Morena Zumin – mnenje
 5. Resolucija – Finansiran projekt za kolesarsko pot na Krasu – Začetek del
 6. Resolucija – Posegi za omejitev prometa in hitrosti

Komisija za urbanistiko in promet, javna dela, mestno zelenje in poljedelstvo se bo
sestala ob 18.45