6 dicembre 2022 ore 18.30

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è
convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 18.30 del giorno 6.12.2022, nella
sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del
giorno:

 1. Comunicazioni
 2. Interrogazioni – interpellanze
 3. Presa d’atto verbali n. 23 dd. 19.9.2022, n. 24 dd. 29.9.2022, n.25 dd.
  11.10.2022 e n.27 dd. 27.10.22
 4. Accesso Nord: mobilità sistematica e turistica – variante n.12 al Piano
  Regolatore Generale Comunale vigente di livello comunale ai sensi
  dell’articolo 63 sexies della L.R. 5/2007 – parere
 5. Mozione – Vedetta d’Italia
 6. Mozione – Ex casa di riposo “Don Marzari”
 7. Mozione – Trasporto Pubblico [Mozione]

La Commissione Urbanistica e Traffico, Lavori Pubblici, Verde Pubblico e
Agricoltura si riunisce alle ore 18.15.


Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 6.12.2022 ob 18.30
uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

 1. Sporočila
 2. Vprašanja in interpelacije
 3. Sprejem zapisnikov št. 23 z dne 19.9.2022, št. 24 z dne 29.9.2022, št. 25 z
  dne 11.10.2022 in št. 27 z dne 27.10.2022
 4. Severni pritok: sistematična in turistična mobilnost – varianta št. 12
  Splošnega regulacijskega načrta v veljavi na občinskem nivoju v smislu 63. sexies člena D.Z. 5/2007 – mnenje
 5. Resolucija – Razgledni stolp Italia
 6. Resolucija – Bivši dom za ostarele „Don Marzari“
 7. Resolucija – Javni prevoz

Komisija za urbanistiko in promet, javna dela, mestno zelenje, poljedelstvo se
sestane ob 18.15.