7 giugno 2023 ore 19

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.00 del giorno 7.6.2023, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del giorno:

 1. Comunicazioni
 2. Interrogazioni – interpellanze
 3. Presa d’atto verbale n. 9 dd. 12.4.2023
 4. Delibera eventi – collaborazione – impegno spesa
 5. Mozione – Adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe
  associate al CUDE
 6. Delibera – utilizzo giardino circoscrizionale – rassegna musicale – Complesso bandistico Prosek

Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 7.6.2023 ob 19.00 uri
na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

 1. Sporočila
 2. Vprašanja in interpelacije
 3. Sprejem zapisnika št. 9 z dne 12.4.2023
 4. Sklep prireditve – sodelovanje – obveza stroškov
 5. Resolucija – Priključitev na enotno državno platformo tablic povezanih s
  CUDE
 6. Sklep – uporaba dvorišča rajonskega sedeža – glasbeno srečanje – Godbeno društvo Prosek