Incontro pubblico sulla sicurezza giovedì 26 marzo ore 18:00

Il Consiglio Circoscrizionale organizza l’incontro pubblico sulla sicurezza dei cittadini giovedì 26.3.2015 alle ore 18.00 nella sede circoscrizionale località Prosecco n. 159 a cura del Comando della Stazione dei Carabinieri di Prosecco.

 

Rajonski svet za Zahodni Kras prireja javno srečanje o varnosti občanov v četrtek, 26.3.2015 ob 18. uri na sedežu rajonskega sveta na Proseku št. 159. Predavali bodo orožniki Postaje karabinjerjev na Proseku.