INCONTRO PUBBLICO

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ORGANIZZA

L’INCONTRO PUBBLICO
con il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina
sui lavori in corso per la bonifica e ripristino dei terrazzamenti
sul costone di Prosecco
giovedì 22 giugno 2017 ore 18.30
sede circoscrizionale Prosecco 159

RAJONSKI SVET PRIREJA

JAVNO SREČANJE

s Konzorcijem Bonifica Pianura Isontina v zvezi s posegi, ki se odvijajo v bregu na Proseku

v četrtek, 22. junija 2017 ob 18.30

sedež rajonskega sveta na Proseku št. 159