17 luglio 2023 ore 18.45

ORDINE DEL GIORNO n. 16 dd. 17.07.2023 ore 18.45

  1. Comunicazioni
  2. Interrogazioni – interpellanze
  3. Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Variante 2023 al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Trieste” – parere
  4. Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale Modifiche al “Regolamento comunale per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” – parere

DNEVNI RED dne 17.7.2023 seja št. 16 ob 18.45

  1. Sporočila
  2. Vprašanja in interpelacije
  3. Predlog občinskega svetniškega sklepa „Varianta 2023 občinskega načrta o mejnih vrednostih kazalcev hrupa občine Trst – mnenje
  4. Predlog občinskega svetniškega sklepa „Spremembe Občinskega pravilnika o sobivanju stanovanjskih naselij in trgovin, gostinskih lokalov in drugih storitvenih dejavnosti na zasebnih in javnih površinah – mnenje