19 ottobre 2023 ore 18.45

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa
(Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 18.45
del giorno 19.10.2023
, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco,
per trattare il seguente ordine del giorno:

 1. Comunicazioni
 2. Interrogazioni – interpellanze
 3. Presa d’atto verbale n. 20 dd. 14.9.2023
 4. Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione n. 7 – parere
 5. Delibera – manifestazione San Martino – impegno spesa
 6. Progetto di ristrutturazione con ampliamento dell’edificio – Santa Croce
  203 – Richiedente Fondazione Valentino Cossutta – parere
 7. Mozione – Richiesta istituzione zona 30 [.pdf]

La Commissione Affari generali ed istituzionali, istruzione, sanità, servizi sociali e
trasparenza si riunisce alle ore 18.15.
La Commissione Urbanistica e traffico, lavori pubblici, verde pubblico e
agricoltura si riunisce alle ore 18.30.


Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 19.10.2023 ob 18.45
uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

 1. Sporočila
 2. Vprašanja in interpelacije
 3. Odobritev zapisnika št. 20 z dne 14.9.2023
 4. Proračun 2023 – 2025 – Sprememba št. 7 – mnenje
 5. Sklep – praznovanje sv. Martina – obveza stroškov
 6. Načrt za obnovo in širitve stavbe v Križu št. 203 – Prosilec Fundacija
  Valentino Cossutta – mnenje
 7. Resolucija – Prošnja za vzpostavitev cone 30

Komisija za Istitucionalne zadeve, šolstvo, zdravstvo, socialno službo in prozornost
se bo sestala ob 18.15.
Komisija za Urbanistiko in promet, javna dela, mestno zelenje, poljedelstvo se bo
sestala ob 18.30.