8 settembre 2022 ore 19.00

ORDINE DEL GIORNO dd. 08.09.2022 ore 19.00

  1. Comunicazioni
  2. Interrogazioni – interpellanze
  3. Presa d’atto verbale n. 20 dd. 26.7.2022
  4. Mozione – Strada del Fiuli – cedimento
  5. Mozione – Parcheggio Napoleonica – area attrezzata

DNEVNI RED dne 8.9.2022 ob 19.00

  1. Sporočila
  2. Vprašanja in interpelacije
  3. Sprejem zapisnika št. 20 z dne 26.7.2022
  4. Resolucija – Furlanska cesta – usadi
  5. Resolucija – parkirišče na Napoleonski cesti – opremljeno območje