12 Aprile 2023 ore 19.00

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.00 del giorno 12.4.2023, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del giorno:

 1. Comunicazioni
 2. Interrogazioni – interpellanze
 3. Regolamento Generale delle Entrate. Modifiche ed integrazioni
 4. Regolamento per la disciplina dell’imposta locale immobiliare – ILIA
 5. Variante edificio di tre unità immobiliari C.C. Santa Croce p.c.n. 1092 ed altre
  – Richiedenti Signori Baldè – parere
 6. Delibera – Acquisto 3 corone d’alloro – 25. aprile – impegno spesa
 7. Mozione – Avvio lavori progetto già finanziato per la ciclabile del Carso
 8. Costruzione edificio unifamiliare C.C.  Prosecco p.c.n. 1470/4 – Richiedente Morena Zumin – parere

La Commissione Affari generali ed istituzionali, istruzione, sanità, servizi sociali e trasparenza si riunisce alle ore 18.30.


Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 12.4.2023 ob 19.00
uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

 1. Sporočila
 2. Vprašanja in interpelacije
 3. Splošni pravilnik za dohodke. Spremembe in dopolnitve
 4. Pravilnik za urejanje lokalnih davkov na nepremičnine – ILIA
 5. Varianta – trostanovanjske bivalne enote – K.O. Križ k.p. 1092 in druge –
  Vlagatelji Baldè – mnenje
 6. Sklep – Nakup 3 vencev – 25. april – obveza stroškov
 7. Resolucija – Finansiran projekt za kolesarsko pot na Krasu – Začetek del
 8. Načrt – Gradnja enostanovanjske stavbe – K.O. Prosek k.p. 1470/4 – Prosilka Morena Zumin – mnenje

Komisija za istitucionalne zadeve, šolstvo, zdravstvo, socialno službo in prozornost
se bo sestala ob 18.30.