18 Febbraio 2021 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA I CIRCOSCRIZIONE 18.2.2021 ORE 20.00

  1. Incontro con il Presidente dell’Associazione Društvo Prosekar Alessio Štoka
  2. Comunicazioni
  3. Interrogazioni – interpellanze
  4. Presa d’atto verbali n. 21 dd. 23.12.2020, n. 1 dd. 8.1.2021 e n. 2 dd. 14.1.2021
  5. Assenza medico MG a Prosecco – discussione

SEJA I. OKRAJA 18.2.2021 OB 20.00

DNEVNI RED

  1. Srečanje s predsednikom društva Prosekar Alessijem Štoko
  2. Sporočila
  3. Vprašanja – interpelacije
  4. Sprejem zapisnikov št. 21 z dne 23.12.2020, št. 1 z dne 8.1.2021 in št. 2 z dne 14.1.2021
  5. Odsotnost zdravnika splošne medicine – razprava

Seduta I Circoscrizione
gio 18 feb 2021 20:00 – 21:30 (CET)

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/867664117