4 Febbraio 2021 ore 20.00

SEDUTA I CIRCOSCRIZIONE – GIOVEDI’ 4.2.2021 ORE 20.00

ORDINE DEL GIORNO:

 1. Comunicazioni
 2. Interrogazioni – interpellanze
 3. Sostituzione medici di medicina generale
 4. Contovello – lavori di messa in sicurezza della strada a seguito del movimento franoso
 5. Commissioni di lavoro – sostituzione membro
 6. Mozione – Possibilità di nuovi smottamenti lungo la Strada del Friuli

SEJA I. OKRAJA – ČETRTEK, 4.2.2021 OB 20.00

DNEVNI RED:

 1. Sporočila
 2. Vprašanja – interpelacije
 3. Nadomestitev zdravnikov splošne medicine
 4. Kontovel – varnostna dela zaradi usada ceste
 5. Delovne komisije – nadomestitev člana
 6. Resolucija – Možnost novih usadov na furlanski cesti