6 luglio 2023 ore 19.00

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa
(Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.00
del giorno 6.7.2023, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per
trattare il seguente ordine del giorno:

 1. Comunicazioni
 2. Interrogazioni – interpellanze
 3. Presa d’atto verbale n. 11 dd. 11.5.2023
 4. Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale “Modifiche al
  Regolamento di Polizia Urbana” – parere

La Commissione Affari generali ed istituzionali, istruzione, sanità, servizi sociali e
trasparenza si riunisce alle ore 18.45 per trattare il punto n. 4.


Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 6.7.2023 ob 19.00 uri
na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

 1. Sporočila
 2. Vprašanja in interpelacije
 3. Sprejem zapisnika št. 11 z dne 11.5.2023
 4. Predlog občinskega svetniškega sklepa „Spremembe Pravilnika mestne
  policije“ – mnenje

Komisija za Istitucionalne zadeve, šolstvo, zdravstvo, socialno službo in prozornost
se sestane ob 18.45 za razpravo točke št. 4.