27 giugno 2023 ore 19.00

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa
(Altipiano Ovest) è convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.00
del giorno 27.6.2023, nella sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco,
per trattare il seguente ordine del giorno:

 1. Incontro di presentazione dell’Assessore Michele Babuder
 2. Comunicazioni
 3. Interrogazioni – interpellanze
 4. Presa d’atto verbale n. 10 dd. 28.4.2023
 5. Delibera – collaborazione con l’Associazione Petit Soleil – APS – impegno
  spesa
 6. Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione n. 5 – parere

La Commissione Affari generali ed istituzionali, istruzione, sanità, servizi sociali e
trasparenza si riunisce al termine del punto n. 1.


Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne2 7 .6.2023 ob 19.00
uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

 1. Srečanje s predstavitvijo odbornika Micheleja Babudra
 2. Sporočila
 3. Vprašanja in interpelacije
 4. Sprejem zapisnika št. 10 z dne 28.4.2023
 5. Sklep – sodelovanje z društvom Petit Soleil – Aps – obveza stroškov
 6. Proračun 2023 – 2025 – Sprememba št. 5 – mnenje

Komisija za Istitucionalne zadeve, šolstvo, zdravstvo, socialno službo in prozornost
se sestane po zaključku točke št. 1.